รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเภทปีกหมุนประลองปัญญา แบบปีกมุนชนิด 4 ใบพัด ณ จังหวัดปัตตานี จัดโดย สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเภทปีกหมุนประลองปัญญา

โรงเรียนพิบูลมังสาหารได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการบังคับโดรนทำภารกิจผ่านโปรแกรม Phyton ซึ่งผ่านเข้ารอบ 2 ทีมในระดับประเทศ สนามที่ 1